Новости

Возобновилось совершение молебного канона ко Пресвятой Богородице

В нашем храме возобновилось совершение молебного канона ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Из канона:

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о Ма́ти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя́ спаси́.

Всех ждём на молитву в будни дни в 18:00.
Богослужения