Новости

Канон ко Пресвятой Богородице

Приглашаем Всех на ежедневный молебный канон в будние дни в 18:00.

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о Ма́ти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя́ спаси́.
Богослужения